Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko otsailak 20 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Miramar Jauregiko Parkean zakarrontziak hornitu eta instalatzea xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Adinekoentzako +55 AGENDA, partaidetza eta aisialdi programa, diseinua, edizioa eta banaketa” xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Paseo Berriko ferialeko elektrifikazio proiektuari dagozkion obra kontratuaren lehen sorta esleitzeko proposamena.
 • 5 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. "Gazteen Antzerki Topaketa 2024" programan parte hartzeko oinarriak eta deialdia onartzea.
 • 6 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. 2022ko galtzadako zoladurak konpontzeko obren azken ziurtagiria onartzea (2. lotea).
 • 7 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Kontxako badian balizak eta plataforma nautikoak instalatzeko, mantentzeko eta kentzeko zerbitzu kontratuaren lehenengo luzapena onartzea.
 • 8 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Urgull Mendiko gazteluaren inguruan dagoen taberna ustiatzeko kontratuaren laugarren eta azken luzapena onartzea.
 • 9 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Programazio,Kudeaketa eta Lurralde Informazio Zerbitzua. 1/IB.12.1 Egikaritze-Unitateare Birpartzelazio-Proiektuari dagozkion obren gastua onartzea (AU.IB.12 Illarra).
 • 10 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Programazio,Kudeaketa eta Lurralde Informazio Zerbitzua. Ordaintzea ZU.08 Eskuzaitzeta hirigintza eremuko banaketa sareko instalazio elektrikoak indartzeko, egokitzeko eta egokitzeko lanen faktura.
 • 11 - Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea Zuzendaritza. Kontabilitatea. Donostiako Udalaren mendeko sail eta erakundeen 2021-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren ebaluazio-txostenaren berri ematea.
 • 12 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 13 - Lehendakaritza Zuzendaritza. Herritarren Partaidetza eta Arreta Zerbitzua. 2024 ekitaldian irabazi xederik ez duten entitate pribatuentzako dirulaguntza deialdia arautuko duten oinarri orokorrak eta udal atal desberdinei dagozkien oinarri espezifikoak onartzea.
 • 14 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Bide publikoan seinale horizontalak mantentzeko pintatzeko eta berriz pintatzeko zerbitzuaren kontratuaren lehen aldaketa onartzea.
 • 15 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Anoeta estadioaren ingurunearen berrurbanizatzeko proiektuari dagozkion obrak: 1. faseko 1.1 eta 1.2 azpifaseak obra kontratuaren 1. aldaketa onartzea.
 • GZK 1 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Bretxako merkatua ustiatzeko eta kudeatzeko emakida-kontratua suntsiarazteko espedientea hasteko proposamena.
 • GZK 2 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Uraren Euskal Agentziarekin lankidetza hitzarmenaren onartzea, Urumea ibaian Loiolako kuartelen inguruan uholdeen aurka babesteko eta ingurumena egokitzeko proiektua idazteko.

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko otsailak 20 eguneko bilkuraren laburpena: