Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko urtarrilak 30 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Igogailuen mantenimendu zerbitzua emateko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratazio Zentralaren Esparru Akordiotik eratorritako zortzigarren kontratua esleitzeko proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Udalaren DBizi Parking zerbitzuaren bizikletetarako/zikloetarako aparkaleku seguruen sarearen kudeaketa-sistema alokatzea, erosteko aukerarik gabe, eta sare hori modu integralean kudeatzeko zerbitzua emateko kontratua esleitzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Ondarreta eta Uliako gazte aterpetxeetako arropa eta ikuztegia hornitzea” xede duen kontratazio espedientea hutsik aitortzea eta berria onartzea.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Etxeko olio erabilia gaika biltzea, birziklatzea eta balioa ematea xede duen zerbitzu- emakidaren esleipen akordio proposamena.
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Santa Katalina zubiaren ur kanalizazioaren emakidaren baldintzak onartzea.
 • 7 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Ondarreta eta Ulia udal aterpetxeetako instalazioetan atezaintza eta kontrol zerbitzuen prestazioa kontratuaren 2. sortaren lehenengo aldaketa onartzea.
 • 8 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Ondarreta eta Uliako gazteentzako aterpetxeetako aretoetako atezaintza eta kontrol zerbitzua emateko 2. lotearen kontratuaren jarraipena onartzea.
 • 9 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Ondarreta eta Ulia udal aterpetxeetako instalazioetan atezaintza eta kontrol zerbitzuen prestazioa xede duen kontratuaren 1. sorta suntsiarazteko espedienteari hasiera ematea onartzea.
 • 10 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Illarrako 1/IB.12.1 EUko A.30.12 eta A.30.13 lurzatietan 32 etxebizitza eta garaje eraikitzeko obra handi baimena ematea.
 • 11 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Programazio,Kudeaketa eta Lurralde Informazio Zerbitzua. Aizmendi hondakin geldoen zabortegiaren inguruko lursailei buruzko desjabetze- proiktuari dagokion balio justua ordaintzea.
 • 12 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 13 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Akordio arautzailea aldatzeko eta Udaltzaingoko jarraibidea onartzeko akordio-proposamena.
 • 14 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. 2023ko abenduan egindako aparteko orduei buruzko haborokinak onartzen dituen ebazpenaren berri ematea.
 • 15 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduak Zuzendaritza. Zuzendaritza. PSISZko, Renting-ean dagoen ibilgailua erostea onartzea.
 • 16 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. "Bidebieta parkea eraberritzeko egikaritze proiektu eraberritua” onartzea.
 • GZK 1 - Donostiako Sustapena. Zuzendaritza. Enpleguaren aldeko Itun Sozialari atxikitzea, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak sustatu duen .

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko urtarrilak 30 eguneko bilkuraren laburpena: