Tramitearen informazioa

Ikastaroa: udal diru laguntzen eskaera eta zuriketa

Asteriskoarekin * markatutako eremuak derrigorrezkoak dira

Irabazi asmorik gabeko elkarteentzat udal diru laguntzen eskaera eta zuriketari buruzko ikastaroa

Izen ematea

Datuen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Donostiako Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira, eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko. Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko eskubideak erabil ditzakezu Donostiako Udalak Ijentea kaleko 1ean duen Udal!nfo zerbitzura idazkia bidalita; baita bulego horretara jo ere, hala nahi baduzu, inprimakian jasotako datuen helburuari, tratamenduari eta erantzukizunari buruzko argibide zabalagoak eskatzera