2002ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean dagoen eraskina

2002ko URTARRILAREN 1etik AURRERA INDARREAN DAGOEN ERASKINA1) HONDARTZETAKO ZERBITZUAK

Denboraldi abonamenduak
eur.
pta.
Toldoak
1. lerroa
2. lerroa
3. lerroa eta hurrengoak
207,38
187,14
159,67
34.505
31.137
26.567
Eguzkitakoak
1. lerroa
2. lerroa
3. lerroa eta hurrengoak
252,75
235,85
216,96
42.054
39.242
36.099
Karpak
431,93
71.867

Eguneko eta Asteko abonamenduak
eur.
pta.
Toldoak
Egunean
Astean
8,61
32,47
1.434
5.403
Eguzkitakoak
Egunean
Astean
11,62
45,36
1.933
7.548
Karpak
Egunean
Astean
13,92
63,60
2.317
10.582

Zerbitzuak
eur.
pta.
Dutxa duten kabinak (Kontxa eta Zurriola)
Takila duten kabinak (Kontxa eta Zurriola)
Kabinak (Ondarreta)
Abonamenduko Kabinak:
hilabetekoa (Ondarreta)
Denboraldia (Ondarreta)
Denboraldia (Kontxa eta Zurriola)
20 erabilbideko abonamenduak
Eskumuturrekoa galtzea
Ondarretako fitxa galtzea
Eskumuturrekoa hartzeko fidantza
Harpidedun txartela izateko fidantza
Aulkiak
Aulkiak (suak)
Toailak
Etzaulkiak (Zurriola)
0,65
1,00
0,65

11,25
25,60
42,80
12,50
6,25
0,65
2,20
6,25
0,75
0,80
0,80
2,50
108
166
108

1.872
4.259
7.121
2.080
1.040
108
366
1.040
125
133
133
416


Okupazioa
Ospakizun mota
Tasak
Okupatutako azalera
Kirol komertziala:
- aurreneko eguna
- ondorengoak
0.803,05 eur. (300.002 pta.)
601eur./eguneko edo zatiko
(99.998 pta.)/eguneko edo zatiko
5.000-10.000 m² ekintzaren arabera
Azkeneko prezioaren %10 gutxiago hortik beherako 1.000 m²-ko zatiko
Kirol komertzial-publizitarioa:
- aurreneko eguna
- ondorengoak
1.202,05 eur. (200.004 pta.)
300,50 eur./eguneko edo zatiko
(49.999 pta.)/eguneko edo zatiko
4.000-8.000 m² ekintzaren arabera
Azkeneko prezioaren %10 gutxiago hortik beherako 1.000 m²-ko zatiko
Kirol publizitarioa:
- aurreneko eguna
- ondorengoak
300,50 eur. (49.999 pta.)
150,25 eur./eguneko edo zatiko
(24.999 pta.)/eguneko edo zatiko
1.000 m² baino gutxiago
Azkeneko prezioaren %10 gutxiago hortik beherako 100 m²-ko zatiko
Kirol hutsa
(publizitaterik ez):
Libre, Udalak jarrita dituen baldintzetan
Jolas publizitarioa:
- (a) motakoa

- (b) motakoa

- (c) motakoa
150,25 eur./eguneko edo zatiko
(24.999 pta.)/eguneko edo zatiko
450,75 eur./eguneko edo zatiko
(74.998 pta.)/eguneko edo zatiko
1.803,05 eur./eguneko edo zatiko
(300.002 pta.)/eguneko edo zat.)
< 200 m² eta/edo publizit.karga oso txikia
<200 m² eta/edo bitarteko publizit. karga
< 2.500 eta/edo publizit. karga handia oso
Beste batzuk
Zenbat metro koadro hartzen den, zer ekintza mota den, erabiltzaileei enbarazu eginten zaien, instalazioak hondatzeko zer arrisku den... kontuan hartuta erabakiko dira.
Goi denboraldia denean (uztaila eta abuztua) %100eko gain karga izango da


2) DOKUMENTUAK KOPIATZEKO ZERBITZUAK

eur.
pta.
Din 0 paperean egindako planoak
Din txikiagoan " "
Din 0 paper begetalean egindako planoak
Poliesterezko paperean " "
2,90
1,40
6,90
11,50
483
233
1.148
1.913
Istripu osoei buruzko Udaltzaingoaren dokumentazioa
33,10
5.507
Ondasun Higiezinetan egindako kalteei buruzko udal txostenak
33,10
5.507
Espedienteak:
Din A4 paperean egindako kopia bakoitza
Din A3 " "
0,06
0,12
10
20
Plano bakoitza
Azaleztatze bakoitza
dagokion prezioa, 2.000tik gora
kopia kopuruaren arabera
CD bakoitza
(aldez aurretik CD birjina bat ekarrita)
0
0
Fax:
Dokumentazioa bidaltzea (urratseko)
Dokumentazioa jasotzea (orriko)
0,10
0,05
17
8


3) HIRI BARRUKO GARRAIO BEREZIKI LAGUNTZEKO ZERBITZUAK: 92,75 eur. (15.432 pta.)

4) HESI ETA ALDAMIOEN IKUSKATZE ETA ZAINKETA ZERBITZUA: 60,10 eur. (10.000 pta.)

5) Compañia del Tranvía de San Sebastián, S.A. enpresak emandako BIDAIARIAK GARRAIATZEKO HIRI ZERBITZU PUBLIKOA:

- Bidaia, eskudirutan ordainduz gero: 0,80 eur. (133,11 pta.)

- Txartel elektronikoarekin ordainduz gero: 0,50 eur. (83,19 pta.)

- Bonobus txartel sozial elektronikoarekin ordainduz gero: 0,25 eur. (41,60 pta.)

- Ordu eta egun berezietako bidaia: 1,20 eur. (199,66 pta.)

- Ordu jakin batzuetan autobus linea batetik jaitsi eta bestera pasatzea: doan.