Kaleen sailkapena mailaren arabera 2023

KALEAK MAILAREN ARABERA SAILKATZEN DITUEN ORDENANTZA ARAUTZAILEA1. art.- Ordenantzaren irismena

Ordenantza hau udalerri honetako baliabideen balorazioei aplikatzen zaie.


2. art.- Sei kategoriatan sailkatzea kaleak

Donostiako Udalerriko kaleen sailkapenaren barruan 6 maila desberdin ezartzen dira.


3. art.- Puntuaketa baremoak

Maila horiek balioesteko irizpideak ondorengoak dira: merkatari, egoitza, hirigintza eta sarbide-balioa.


4. art.- Gutxieneko eta gehienezko puntuaketak

Irizpide bakoitzeko gutxienezko eta gehienezko puntuaketak ondorengoak dira: 1 eta 6.


5. art.- Zenbait kaleren arteko kategoriak

Bide publiko biren edo gehiagoren artean kokatutako ondasunak direnean, edota kategoria desberdinetan sailkatutako bide publiko bitarako edo gehiagotarako fatxada dutenean, goi mailako bideari dagokiona erabiliko da, beti ere honetatik sarbide zuzen eta erabilera normalekoa baldin badago, nahiz eta alaka moduan izan.


6. art.- Erregulatu gabeko kaleen kategoria

Bideren bat berariaz sailkapenean agertzen ez bada, biderik hurbilenari dagokion maila aplikatuko da, eta bat baino gehiago izango balira hurbilenak, gorenekoari dagokiona.


7. art.- Barruko lokalen kategoria

Lokalak kalerako fatxadarik ez duten soto edo barruko solairuetan kokatuta daudenean, sarrera dagoen solairuari dagokion maila aplikatuko da.


8. art.- Balorazioa txikitzea

1.- Hirigintza-proiektuak burutzen diren bitartean bitartean hirigintzako garapen-egoeran dauden bideei balorazioa murriztuko zaie bi mailatan:

1. maila 3. maila bezala balioetsiko da.
2. maila 4. maila bezala balioetsiko da.
3. maila 5. maila bezala balioetsiko da.
4. eta 5. mailak 6. maila bezala balioetsiko dira.

2.- Sustapen publikoko proiektu bat gauzatzen denean -hirigintzakoa dela zein obra proiektua dela-, kaltetuta gertatzen diren bide publikoetako merkataritza, industri edo lan jarduerari normala dena baino askoz ere kalte handiagoa egiten bazaio, obrak burute arte, bidearen kategoria 6.eraino jaistea erabaki dezake Udalbatzarrak.


EGINBIDEA: Honen bidez aditzera ematen da Donostiako Udalerriko Kaleak Mailaren arabera Sailkatzen dituen Ordenantzaren azken aldaketa eta bere eranskina 2020eko Irailaren 24ean egindako Udalbatzarrean behin-betiko onartu zirela, eta ezarritako aldaketak 242.GAOn 2020ko abenduaren 18an argitaratu ziren.

Eranskinaren azken aldaketa 2021eko irailaren 30ean egindako Udalbatzarrean behin betiko onartu zen, eta horren aldaketa 2021eko abenduaren 21eko 242. GAOn argitaratu zen.