TAO - Aparkatzeko baimenaren baja

Tramitearen deskribapena

Eremu arautuan aparkatzeko baimenaren baja eskatzea.

Zeinek egin dezake eskaera

Araututako eremuan aparkatzeko baimena duten pertsonek. Interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoan zehar

Beharrezko dokumentazioa

Izapide honetan zehaztutako inprimaki edo formulario espezifikoa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

  • Estimatutako epea: Ez dagokio
  • Epe legala: 3 hilabete
  • Isiltasun zentzua: Aurkakoa
Baja eskatzeak aparkaleku-baimena iraungitzea ekarriko du.

Prozesuaren urratsak

  1. Eskabidea erregistratzea
  2. Dagokion zenbatekoa bueltatzea, horrela badagokio

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Mugikortasuneko Zuzendaritza

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Egoiliarrek eta mugikortasun mugatuko pertsonek gidatutako ibilgailuetarako, aparkatze baimenaren baja uztailaren 1a baino lehen eskatzen badute, urteko kuotaren zenbatekoa seihileko naturalen arabera hainbanatuko da, halako moduan non Udalak urtean ordaindutako kuotaren %50 itzuliko dien.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli