Donostia.eus - [Tramitea] Errolda ziurtagiria (norberarena / pertsona guztiena)

Logo Ayuntamiento

Errolda ziurtagiria (norberarena / pertsona guztiena)

Objektua: Norbera edo pertsona guztiak erroldatuta daudela egiaztatzen duen agiria eskuratzeko eskatzea, Udal Erroldan jasota dagoenaren arabera

Norbaitek errolda-egiaztagiria eskatzen dio Udalari frogatu behar duenean zer helbidetan dagoen erroldatuta Donostian.

Nola egin eskaera
Tramitea nola egin aukera dezakezu:
Eskaera egiteko baldintzak
Eskatzaileak 16 urte baino gehiago izan behar ditu.
Beharrezko dokumentazioa
Eskaera gure bulegoetan egin egiaztagiria momentuan bertan eraman nahi izanez gero, behean adierazitako dokumentazioa beharko duzu.

Interesatua agertuz gero: :
- NAN, indarrean dagoen pasaportea edo horren ordezko nortasun agiria edo, hala badagokio, egoitza-baimena (jatorrizkoa)

Beste norbait agertuz gero:
- Bertaratutako lagunaren NAN (jatorrizkoa)
- Interesatuaren NAN (jatorrizkoa) edo baimen-agiria eta interesatuaren NANen fotokopia

Unitate arduradunak eskubidea du beste dokumentu osagarriren bat eskatzeko izapidea behar bezala bete ahal izateko

Eskaera telefono edo Internet bidez egiten baduzu, ez duzu inolako dokumentaziorik behar, baina egiaztagiria postaz bidaliko zaizu Biztanle Erroldan ageri den zure helbidera.
Izapideak egitearen arduraduna

Departamentua: Lehendakaritzako Zuzendaritza
Unitatea: Herritarren Arreta Zerbitzua
Helbidea: Ijentea Kalea 1

Datak
Egiaztagiri hauen indarraldia eskatu duzun administrazioaren araberakoa da eta luzatzen den egunetik hasten da kontatzen.
Arauak
1996ko urtarrilaren 10eko 4/1996 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzeko 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legean Udal Errolda dela-eta ezarritakoa aldatzekoa.

1996ko abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretua, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Araudia, 1986ko uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onartua, aldatzekoa.
Erlazionaturiko tramiteak

kategori aurkibidera itzuli