Lankidetza eta Garapenerako hezkuntza

G.G.K.E.

Egoitza Donostian duten 60 GGKE inguru dira Donostiako lankidetzaren eragile nagusi, eta ezinbesteko erreferente dira, gainera, lankidetzaren eta garapen ereduaren inguruko gizarte eztabaidan.

Bazkide, boluntario eta pertsona liberatu ugari hartzen dituzte barnean, eta horietako askok ibilbide luzea eta erro bereziak dituzte hainbat kolektiborekin (ikastetxeak, elkargo profesionalak, lanbide bateko kideak dira, eta abar), eremu geografikoekin (auzoak) eta/ edo oso harreman estua dute gizarte mugimenduekin.

GGKE horietatik ia 40 GGKEen Koordinakundearen barruan daude.

Lokalen Lagapena
Donostiako Udala guztiz jabetuta dago egun bertako elkarte askok zailtasun handiak izaten dituztela beren jarduerak gauzatzeko lokalak eskuratzeko orduan. Hargatik zerbitzu berri bat abiarazi zuen, eta haren bitartez udal lokalak irabazteko asmorik gabeko donostiar erakundeei eskaintzen die.

Garapenerako Hezkuntza eta Lankidetzako Aholku kontseilua
Udalerrian Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntzaren inguruko printzipioak eta jardunbidea bultzatuko dituen sektoreko partaidetza-organoa da Donostiako Udaleko Garapenerako Lankidetza eta Hezkuntzako Aholku Kontseilua, betiere Giza Garapen Iraunkorraren" ikusmoldearen baitan.